Informácie o nás

  Našou prvoradou úlohou je pripraviť pre našich členov OZ diabetikov také podujatia, kde sa odreagujú od všedných starostí, preto sme vytvorili novú webovú stránku, na ktorú môžu prispievať dotazmi, radami, návrhmi, kde máme aké podujatie pripraviť.

 

 

  Dovoľte mi Važení členovia našej organizácie popriať Vám veľa zdravia a elánu v boji so zákernou chorobou akou je cukrovka a na hore uvedené podujatia Vás pozval v mene mojom i v mene výboru našej ZO v čo najhojnejšom počte.

 

                                                                                                                              ostávam s úctou 

Naši užívatelia

 

Našimi uživateľmi tejto webovwej stránky sú všetci ľudia dobrej vôle či zdravotne postihnutí alebo zdraví. Môžete podávať otázky ohľadom Vášho zdravotného stavu, v sociálnej oblasti ako sú kompenzácie, právne a sociálne  poradenstvo. Tešíme sa na hojnú účasť diskutujúcich. My sa Vám budeme snažiť odpovedať na Vaše dotazy. Sociálne poradendtvo a Edukácia klientov s ochorením na diabetes mellitus, sa vykonáva v mieste sídla Zväzu diabetikov Hviezdoslavova 3 na III. poschodí č. dverí 304, každý Pondelok od 9,00 hod do 12,00 hod a každú Stredu od 14,00 do 16,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.