Náš tím

Výbor ZO DIAPREUGE zväzu diabetikov Slovenska v Prievidzi , Hviezdoslavova 3 , III.poschodie č. dverí 304

 Zloženie výboru ZO : Predseda  -  Mgr. Čizmadia František

                             Podpredseda  -   Marian Boško

                               Tajomníčka  -   Jana Chriňáková

                               Hospodárka  - Jaroslava Kopecká ( Marta Meňhartová)

               Starostlivosť o členov - Vilma Číková

                                      členka -     Emília Gajdošová

Záznamy: 1 - 1 zo 1