Kontakt

Adresa DIAPREUGE ZO zväzu diabetikov Slovenska, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza   Budova Priemstavu  III. poschodie č. dverí 304.

         Zloženie výboru ZDS Prievidza:

     Čizmadia František Mgr.    0907 986 5670907 986 567, 0940653997    predseda  
       Boško Marian                     0908 308 8610908 308 861    podpredseda

         Richterová Anna                                                starostlivosť o členov

          Minichová Helena              0908 464 7940908805751      tajomníčka

          Chriňáková Jana                0904 969 3390904 969 339   hospodárka 

          Meňhartová Marta              0918 075 9700918 075 970                "

         

           Grolmus Stanislav,ing.      0903 285 4700903 285 470      predseda Kontr. komisie

    

           ÚRADNÉ HODINY  V SÍDLE ZVAZU


           PONDELOK   Od  14,00 hod.  do  16,00 hod.

           STREDA         Od  14,00 hod.  do  16,00 hod.

           ZASADANIE VÝBORU ZO ZDS KAŽDÁ PRVÁ STREDA V MESIACI