Diabetická polyneuropatia

27.03.2010 21:52

 

  Diabetická polyneuropatia

 

Diabetická polyneuropatia predstavuje najčastejšiu a zároveň jednu z najzávažnejších komplikácií cukrovky.


Definícia
Diabetická polyneuropatia je prítomnosť subjektívnych alebo objektívnych príznakov poruchy funkcie periférneho nervu u pacientov s diabetes mellitus po vylúčení iných príčin.

Epidemiologické údaje o výskyte diabetickej polyneuropatie sa pohybujú medzi 5-60 % podľa klinických symptómov, alebo dokonca okolo 100 % , ak berieme do úvahy výsledky zistené meraním. Tomuto zodpovedá skutočnosť, že takmer u každého diabetika sa určitá forma neuropatie vyvinie.


Príčiny vzniku

Najvýznamnejším rizikovým faktorom je hyperglykémia a s tým súvisiaca dĺžka trvania diabetu. Pri vysokej hladine glukózy v krvi sa táto rozkladá spôsobom, kedy vznikajú toxické koncové produkty, ktoré poškodzujú nervovú bunku a narúšajú myelín - bielkovinu nervového vlákna. Nielen hyperglykémia, ale aj hypoglykémia poškodzuje nervové tkanivo. Ďalšími rizikovými faktormi sú: vysoký krvný tlak, fajčenie, nedostatok pohybu,...


Príznaky periférnej neuropatie

Klinicky sa prejavuje prevažne ako bolestivá periférna neuropatia (bolestivé postihnutie končatín) a tiež ako autonómna neuropatia, ktorú sprevádzajú predovšetkým poruchy srdcovo-cievneho, tráviaceho a vylučovacieho systému.

Pri pozorovaní DPN v závislosti na veku sa vyskytuje autonómna neuropatia prevažne u mladých diabetikov, symetrická distálna forma (postihnutie nôh) častejšie u diabetikov starších.


Hlavnými symptómami periférnej neuropatie (podľa klinickej významnosti) sú:

  • poruchy citlivosti
  • znížené vnímanie bolesti
  • parestézie, dysestézie
  • spontánne bolesti
  • zníženie vibračnej citlivosti
  • svalová slabosť / svalová atrofia

 

Pacienti pociťujú typické bolesti, najmä pokojové v nočných hodinách, tŕpnutie, brnenie a mravenčenie, slabosť, únavnosť a neistú chôdzu. Veľmi často si pacienti sťažujú na pálenie chodidiel. Oblasť týchto pocitov má ponožkovitú formu, začína na chodidlách a priehlavkoch a pomaly sa rozširuje smerom hore. V neskorších štádiách sa často objavujú poruchy citlivosti na horných končatinách, ktoré tu postupujú od končekov prstov k lakťom a majú rukavicové ohraničenie.