REKONDIČNÉ POBYTY PRE DIABETIKOV

07.01.2014 16:46

 

3. Turnus: Rekreácia Diabetik a rodina

 

Termín : 05.07.2014 až 11.07.2014

 

Miesto  : Hotel Spojár, Žiarska dolina nahlasovať sa môžete od 15.04.2014 do 25.06.2014 na zds.zds1@gmail.com resp. na mobil 0907847021

 

Ubytovanie: dvojposteľové izby so sociálnym zariadením možnosť prístelky.

 

Strava: 6x denne  Cena za pobyt:135,-€  bez ŤZP

 

4. turnus: Rekondičný -  integračný a rehabilitačný pobyt

 

Termín: 21.09.2014 až 27.09.2014

 

Miesto: Liptovský Ján, Relax Hotel Avena.

 

Členovia ZDS (zväzu diabetikov) sa môžu nahlasovať len cez ZO ZDS od 01.06.2014 do 20.07.2014

 

Počet účastníkov v turnuse maximálne : 50 osôb.

 

Poplatok 125,-€ pre ŤZP a 155,-€  pre členov ZDS bez ŤZP.

 

V cene je zahrnuté: ubytovanie v dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením, 6x diabetická strava/raňajky švédska stoly, 15 procedúr, bazén, fitnes centrum.

 

5. turnus: Rekondičný – integračný a rehabilitačný pobyt.

 

Termín: 27.09.2014 až 03.10.2014

 

Miesto: Liptovský Ján, Relax Hotel Avena.

 

Členovia ZDS(zväzu diabetikov) sa môžu nahlasovať  len  cez ZO ZDS od 01.06.2014 do 20.07.2014

 

Počet účastníkov v turnuse: max. 50 osôb

 

Poplatok 125.-€ pre ŤZP a 155,-€ pre členov ZDS bez ŤZP.

 

V cene je zahrnuté: ubytovanie v dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením, 6x diabetická strava/raňajky švédske stoly, 15 procedúr, bazén, fitnes centrum.

 

6. turnus:  Rekondičný – integračný a rehabilitačný pobyt.

 

Termín: 05.10.2014 až 11.10.2014

 

Miesto: Liptovský Ján, Relax Hotel Avena.

 

Členovia ZDS (zväzu diabetikov) sa môžu nahlasovať  len cez ZO ZDS od 01.06.2014 do 20.07.2014

 

Počet účastníkov v turnuse:  max. 5O osôb.

 

Poplatok 125,- € pre ŤZP a 155,-€ pre členov ZDS bez ŤZP.

 

V cene je zahrnuté: ubytovanie v dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením, 6x diabetická strava/raňajky švédske stoly, 15 procedúr, bazén, fitnes centrum.

 

7. turnus: Rekondičný – integračný a rehabilitačný pobyt.

 

Termín:11.10.2014 až 17.10.2014

 

Miesto: Liptovský Ján, Relax Hotel Avena.

 

Členovia ZDS(zväzu diabetikov) sa môžu nahlasovať len cez ZO ZDS od 01.06.2014 do 20.07.2014

 

Počet účastníkov: max.  50 osôb.

 

Poplatok: 125,-€ pre ŤZP a 155,-€ pre ostatných členov bez ŤZP.

 

Členovia ZDS liečení inzulínovou pumpou s ZŤP preukazom, poplatok 90,-€

 

UPOZORNENIE ! pre prihlasujúcich sa členov ZDS

 

Každý účastník rekondičného pobytu, ktorý sa prihlási musí pri odovzdaní prihlášky uhradiť poplatok za pobyt v zariadení rekondičného pobytu. Pri neúčasti na pobyte sa poplatok nevracia, je nutné si nájsť náhradu.

 

 

 


 

 

                 Mgr.František Čizmadia predseda ZDS