6. DUBNICKÝ DIA DEŇ

25.05.2012 10:33

6. DUBNICKÝ DIA DEŇ sa bude konať dňa 7.septemba 2012 od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Podrobnosti o tejto akcii budú členovia priebežne informovaní.