Deklarácie, dohody, charty

 

Deklarácie, dohody, charty a prehlásenia priamo alebo nepriamo informujú o právach a povinnostiach diabetikov ako pacientov a ľudí.

 

Po kliknutí na jednotlivé zmluvy sa dozviete viac.

 

Vitajte na našom webe

 Sme dobrovolné, príspevkové občianske združenie diabetikov v Prievidzi, ktoré má sídlo na ul. Hviezdoslava 3, v  budove Priemstavu na 3. poschodí č. dverí 304. Našou úlohou je presadzovať záujmy našich členov diabetikov, obhajovať ich práva, prehlbovať ich výchovu a vzdelávanie. Edukáciou ich učiť ako správne pristupovať k liečbe diabetu , ako sa správne stravovať a dodržiavať životosprávu.

  Ďalším poslaním nášho OZ je najmä právne, sociálne poradenstvo, výchovno rekondičné pobyty, rozvoj športových a kultúrnych aktivít diabetikov.

Pre našich členov OZ diabetikov poriadame rôzne zájazdy na DIA- festivaly s medzinárodnou účasťou v Martine, Banskej Bystrici, Dubnici n.Váhom a v Luhačoviciach. Sú to podujatia kde naši členovia, nadobúdajú vedomosti o svojej chorobe na rôznych prednáškach a stretávajú sa s ostatnými svojimi priateľmi ako diabetici z celého Slovenska, Českej republiky atď.

 č.tel.:  0907 986 567 , 0940 653 997